חג חנוכה שמח מצוות האולפנה
-שליש-מסך-6

-שליש-מסך-6

מהנעשה באולפנה